Scheiden en schenking

Gepubliceerd op 7 maart 2022 om 12:24

Scheiden en schenking

 

Regelmatig tref ik stellen die gaan scheiden waar een gemeenschap van goederen is maar dat men onderling van mening is dan de ene partij toch recht heeft op een hoger bedrag in de verdeling dan de andere partij. Bijvoorbeeld omdat dit een schenking betrof van de ouders maar niet was vastgelegd dat dit een schenking onder uitsluiting betrof. Of een van de partijen had voor het huwelijk meer geld gespaard en dit geïnvesteerd in de woning. Officieel bij een gemeenschap van goederen voor 1-1-2018 is de gemeenschap 50%/50% maar als partijen dat willen kan ik dit natuurlijk wel zo vastleggen in het convenant. Uiteraard zijn er ook stellen die getrouwd zijn op huwelijkse voorwaarden en besluiten een hoger bedrag toe te bedelen aan de andere partij ook al heeft men er geen recht op.

Wat ik dan altijd doe is het volgende art opnemen in het convenant : Schenkbelasting

Voor zover de belastingdienst van mening is dat een in dit convenant opgenomen afspraak/regeling moet worden beschouwd als een (belaste) schenking, doen partijen een beroep op het echtgenoten/partnertarief conform het Besluit van 5 juli 2010 (kenmerk nummer DGB2010/872M) van de staatssecretaris van Financiën.

Dus als er dan een controle komt van de belastingdienst en het wordt gezien als een schenking. Namelijk het verschuiven van vermogen van de ene naar de ander partij dan is het gunstige partnertarief zijnde 10 % van toepassing in plaats van 30 % en dat scheelt toch aanzienlijk. En er is een vrijstelling van € 2.274, - ( 2022) van toepassing.

Denk ook eens aan de zgn jubelton die kan ook nog weleens van pas komen en een hoop geld schelen. https://www.consumentenbond.nl/erven-schenken/belastingvrij-schenken-voor-de-woning#:~:text=In%202022%20is%20dat%20%E2%82%AC,de%20woning%20te%20maken%20heeft.  

Tot slot is het ook nog mogelijk een schenking te doen op grond van een morele verplichting

Dat is een schenking waarbij u een bepaalde verplichting nakomt. Maar het is geen verplichting waarvan de rechter u kan dwingen om die na te komen. We noemen dit ook wel 'het nakomen van een natuurlijke verbintenis'.

Voorbeeld : u betaalt alimentatie aan uw ex-partner waarmee u samenwoonde

U woont samen, maar besluit uit elkaar te gaan. U hebt niets geregeld over alimentatie in een samenlevingscontract. Toch wilt u blijven bijdragen in de kosten van uw ex-partner.

Zorg ervoor dat uw bijdrage aansluit bij de bedragen die de rechter als norm gebruikt bij scheidingen. Uw ex-partner hoeft dan geen schenkbelasting te betalen.

Als er  nog vragen zijn over schenking na scheiding dan kan je altijd met mij contact opnemen.

 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.