Financieel echtscheidingsadviseur 

 

Als Financieel echtscheidingsadviseur particulier heb ik  een schriftelijk als mondeling examen afgelegd. Tijdens het mediation traject kan ik dus desgewenst een andere pet opzetten en meedenken en jullie inzicht geven over financiële onderdelen welke aan de orde zijn tijdens het scheidingsproces. Zoals het lezen en ontleden van  huwelijkse of partnerschap voorwaarden. Uitleg  geven over het periodiek of eventueel finaal verrekenbeding. Bespreken wat de consequenties zijn  van een ontvangen erfenis. Het ontrafelen van privé en gemeenschappelijk vermogen. Het uitrekenen van een vergoedingsrecht als er met privé geld is geïnvesteerd in een gemeenschappelijk goed zoals een eigen woning.  Het beoordelen van een onderling afgesproken financieel plan. Meer helderheid en duidelijkheid geven over kinderalimentatie en  partneralimentatie. Fiscale consequenties  bespreken en zo al niet meer. Ook is het mogelijk om mij in te huren voor een second opinion voor een van de partijen tijdens het scheidingsproces. Als dit het geval is dan kan ik uiteraard niet tegelijkertijd  voor beiden partijen de mediator zijn.

Ik werk ook samen met financiële dienstverleners die voor u kunnen kijken of het overnemen van de woning door een van de partijen haalbaar is of dat verkoop aan een derde een betere optie is.