Als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit probeer ik dagelijks, bij inmiddels een 55-tal organisaties van 10 tot 20.000 medewerkers en alles daartussen in, mee te helpen om de werkvloer voor werknemers een stukje veiliger te maken. Iedere werknemer heeft recht op een veilige werkomgeving. In de Arbowet staat dat werkgevers verplicht zijn om te zorgen voor een veilige werkomgeving voor hun werknemers. Werknemers kunnen psycho sociale arbeidsbelasting oplopen doordat bloot staan aan ongewenste omgangsvormen.

Wat zijn ongewenste omgangsvormen:

- Pesten

- Discriminatie

- (Seksuele ) intimidatie

- Geweld en agressie

Als organisatie is het verstandig om werknemers toegang te verschaffen tot een vertrouwenspersoon zodat zij een eerste opvang en luisterend oor hebben. Een vertrouwenspersoon kan vervolgens meedenken welke opties een melder heeft en begeleid de melder tijdens alle te nemen stappen.  Een vertrouwenspersoon kan meehelpen ziekmelding voorkomen. Daarnaast ligt er voor de vertrouwenspersoon ook een adviestaak voor de organisatie. Ik geef preventieadvies en heb een signaleringsfunctie en ik maak een jaarlijks geanonimiseerd verslag voor de organisatie. Informeer gerust naar het abonnementstarief. Ik ben een gecertificeerd en geregistreerd vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit en sta ingeschreven bij het LVV .