NIEUWS

06-01-2022

De griffiekosten voor 2022 zijn € 314,00

 

3-1-2022

Online nazorg en vertrouwenspersoon scheiding

Dit zijn twee nieuwe diensten die ik ga aanbieden Voor meer info kijk dan even onder het kopje Online nazorg of vertrouwenspersoon scheiding op mijn hoofd pagina.

 

18-11-2021

Indexering alimentatie 2022

Het percentage waarmee bedragen voor levensonderhoud met ingang van 1 januari 2022 wordt verhoogd, is vastgesteld op 1,9%.

Ieder jaar publiceert het ministerie van Veiligheid en Justitie een percentage van indexering alimentatie per 1 januari. De hoogte van het percentage hangt af van de stijging van de lonen in het afgelopen jaar.

De indexering alimentatie is gepubliceerd in de Staatscourant en zal ook gepubliceerd worden in de landelijke dagbladen.

 

10-02-2021

Goed nieuws de dienstverlening van Sandra de Callafon Mediation wordt vergoedt door de Das rechtsbijstand als er op de rechtsbijstand verzekering Mediation bij scheiding is meeverzekerd. Heel fijn om te weten dat mijn bedrijf voldoet aan de strenge eisen welke verzekeraar Das hieraan stelt.

 

06-02-2021

Recentelijke uitspraak van de Hoge Raad mbt Co-ouderschap en inkomensafhankelijke combinatie korting.

In de zaak die voorlag bij de Hoge Raad zijn de ouders gescheiden. Het kind staat ingeschreven bij de moeder.  De zorgregeling is als volgt: de dochter is in een tweewekelijks schema, in de eerste week twee dagen bij vader en dan twee dagen bij moeder en vervolgens vier dagen bij vader en zes dagen bij de moeder.

Dus de dochter is bij vader woensdag vanaf 07:30 uur tot en met donderdag 19:30 uur en op zaterdag vanaf 09:00 uur tot en met maandag 09:00 uur en in de tweede week op woensdag vanaf 07:30 uur tot en met donderdag 19:30 uur.

De vraag is of de vader in zo’n geval ook aanspraak kan maken op de inkomensafhankelijke combinatiekorting op grond van deze omgangsregeling.

Volgens Hof Den Haag telt ‘overdag’ ook als een dag, maar de Hoge Raad ziet dat anders: ‘drie gehele dagen’ is ‘3 x 24 uur’. Daar wordt in deze zaak niet aan voldaan dus vader komt niet in aanmerking voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting.

22-12-2020

Online training van Villa Pinedo nu tijdelijk gratis tot 31-12. Hoe zorg je dat je je kinderen zo min mogelijk beschadigd tijdens een scheiding. https://training.villapinedo.nl/

22-12-2020

Veel scheidende stellen hebben moeite met het vinden van een betaalbare koopwoning. Dus zal ik regelmatig een link publiceren met betaalbare koopwoningen https://indebuurt.nl/rotterdam/wonen/8-appartementen-te-koop-op-rotterdam-zuid-voor-minder-dan-2-ton~156149/?utm_source=e-mail

30-11-2020

Vandaag de opleiding scheiden en ondernemers afgerond zodat ik nog beter in staat bent om de knelpunten te signaleren bij het berekenen van een eventuele alimentatie en/of de verrekening of verdeling van een bedrijf.

 

23-10-2020

Betaal of ontvang je kinder- en/of partneralimentatie, dan moet het bedrag vanaf 1 januari 2021 worden verhoogd met 3 procent. Dit is de wettelijke indexering die ieder jaar moet worden toegepast.

 

15-09-2020

Mooi artikel in het AD over het jaar van scheiding en belastingaangifte.

https://www.ad.nl/economie/belastingdienst-waarschuwt-gescheiden-stellen-voor-hoge-naheffingen~a2005ad4/#:~:text=Achter%20de%20Schermen-,Belastingdienst%20waarschuwt%20gescheiden%20stellen%20voor%20hoge%20naheffingen,begint%20daarom%20maandag%20een%20voorlichtingscampagne.

 

18-06-2020

Ben je gescheiden en ga je op vakantie en neem je je kind/eren mee. Zorg er dan voor dat je een toestemmingsformulier hebt van je ex partner want anders kan je voor vervelende verassingen komen te staan. Als je alleen het gezag over de kinderen hebt is dit niet nodig. https://www.rijksoverheid.nl/…/formulier-toestemming-reizen…

 

15-06-2020

Wilt u weten of u recht heeft op toeslagen na uw scheiding. Kijk dan op en dan krijgt u antwoord op al uw vragen. https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/toeslagen/content/wij-gaan-uit-elkaar#:~:text=Vraag%20via%20uw%20advocaat%20echtscheiding,elkaar'%20en%20beantwoord%20de%20vragen.

 

27-05-2020

Net gescheiden? Vul de belastingaangifte dan samen in! De eerste belastingaangifte sinds u gescheiden bent. Hoe pakt u dat aan? En welke belastingzaken moet en kunt u nog meer regelen na de scheiding? 
Als u samen belastingaangifte (‘aangifte inkomstenbelasting’) doet, kan dat voordeliger zijn. U kunt dan met kostenposten schuiven en de verdeling zo maken dat die voor u (en uw ex-partner) financieel gezien het beste uitkomt. Maar kan dat nog, samen de aangifte invullen als je al gescheiden bent? Jazeker! Als dit jaar de scheiding is aangevraagd en u en uw ex-partner niet meer op hetzelfde adres wonen, dan mag dat. Jullie zijn dan geen fiscale partners meer, maar mogen dit jaar nog wel voor de laatste keer samen aangifte doen.
Samen of gescheiden aangifte doen?
Tja, u wilt misschien liever zo min mogelijk contact met uw ex-partner hebben, maar het kan dus de moeite waard zijn om uit te zoeken of samen aangifte doen voordeliger is. Dat doet u zo:
- Vul de aangifte apart in (zonder die daadwerkelijk te versturen).
- Vul de aangifte samen in (zonder die daadwerkelijk te versturen) en schuif met posten op het tabblad ‘Verdelen’ om te zien wat de meest gunstige situatie is.
- Vergelijk beide situaties
- Verstuur de aangifte naar uw/jullie keuze. En schroom niet om eerst een deskundige te raadplegen.
Besluit u toch de aangifte apart in te vullen, dan vult u alleen uw eigen inkomsten en uitgaven in; die van uw partner tellen niet meer mee. Hebben jullie samen een koopwoning? In de meeste gevallen bent u dan voor de helft eigenaar (ook als slechts een van jullie de hypotheek betaalt) en mag u dus maximaal 50% aan hypotheekrente aftrekken. 
Toeslagen
Door de scheiding hebt u mogelijk recht op verschillende toeslagen en regelingen. Denk aan huurtoeslag, zorgtoeslag of kindgebonden budget. Bekijk dus op welke toeslagen u recht heeft. Maakt u gebruik van hypotheekrenteaftrek? Zorg er dan voor dat de afspraken zijn vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Anders loopt u het risico dat de fiscus straks weer aanklopt met een naheffing of correctie.
Niet vergeten: voorlopige aanslag aanpassen
Door een scheiding verandert de financiële situatie en dus ook de hoogte van de te ontvangen of te betalen belasting. Maakt u gebruik van de voorlopige aanslag? Geef de scheiding dan door aan de Belastingdienst. Zo voorkomt u dat u komend jaar te veel of te weinig ontvangt.  
Voorlopige aanslag…hoe zat dat ook alweer? Normaal gesproken betaalt of ontvangt u een bepaald bedrag enkele maanden nadat u de belastingaangifte heeft ingevuld. U kunt er ook voor kiezen dit bedrag uit te smeren over een jaar. Dat doet u door het jaar ervoor een voorlopige aanslag (ook wel: ‘voorlopige teruggaaf’ genoemd) in te vullen. U betaalt of krijgt vervolgens maandelijks een deel van wat u anders het jaar erop in één keer zou betalen of krijgen.
Meer weten?
Voor, tijdens en na een scheiding komt er een hoop op u af neem daarom contact met mij op.

 

19-05-2020

Per heden sta ik in het kwaliteitsegister van het RFEA Register financieel echtscheidingsadviseur www.rfea.nl  en mag ik het keurmerk gebruiken. 

 

1-05-2020

nmiddels zijn er meerdere uitspraken van rechters waaruit blijkt dat corona-maatregelen niet in de weg staan aan contact met beide ouders. Omgangsregelingen moeten worden nagekomen. Uiteraard wel rekening houdend met ziekteverschijnselen (hoesten, koorts etc.) bij een van de betrokkenen. Rechters geven aan dat omgangsregelingen in principe uitvoerbaar zijn gelet op de richtlijnen die het RIVM heeft uitgevaardigd. Binnen een gezin is de 1,5 meter regel niet van toepassing en een kind is immers onderdeel van het gezin van beide ouders. Meer weten? Bel mij gerust.

 

25-04-2020

Per 1-1-2022 komt er een nieuwe wet mbt het verdelen en verevenen van pensioen bij scheiding.

6 Vragen Over Het Verdelen En Verevenen Van Pensioen Bij Een Scheiding
PDF – 35,1 KB 1024 downloads

 

24-04-2020

HANDIGE CHECKLIST

Check de checklist scheiden op de pagina scheiden of uitelkaar gaan dan weet je wat je allemaal moet regelen.

 

17-03-2020

MIJN PRAKTIJK IS OPEN !

De rechtbanken geven aan dat ze schriftelijke procedures, waaronder scheidingen, zoveel mogelijk blijven afhandelen. Dat betekent dat een Scheiding via mediation zoveel mogelijk door zou kunnen gaan. Bij Mediation dien je namelijk een gezamenlijk schriftelijk verzoekschrift tot echtscheiding in bij een rechtbank en als partijen beiden een advocaat inhuren worden er wel fysieke zittingen gehouden. Mijn werkwijze is wel iets aangepast. Intake gesprekken doe ik momenteel telefonisch of via een video gesprek. De vervolg gesprekken vinden wel plaats op kantoor of bij uw thuis en hou ik de gebruikelijke voorschriften aan : Geen handen schudden en  gepaste 1,5 m afstand houden.

 

20-02-2020  Verknochte ontslagvergoeding

Het komt in de praktijk voor dat een van de partijen een ontslagvergoeding heeft gekregen en partijen getrouwd zijn in gemeenschap van goederen.
Ondanks dat bij een algehele gemeenschap van goederen de hoofdregel is dat, het opgebouwde vermogen, valt in de gemeenschap is dat bij een ontslagvergoeding niet altijd het geval. Hierover zijn diverse uitspraken van de Hoge Raad geweest in de afgelopen jaren.
De tekst van de beëindigingsovereenkomst is allereerst van belang. De kans op verknochtheid is groter wanneer daarin expliciet is opgenomen dat de ontslag vergoeding is bedoeld ter compensatie van toekomstig inkomensverlies.

Aanspraken die zien op de periode voor de scheiding zijn dan veelal niet verknocht en vallen dus wel in de gemeenschap. Zij zijn namelijk gelijk te stellen met tijdens het huwelijk ontvangen inkomsten.

Aanspraken die zien op de periode na de scheiding kunnen verknocht (verbonden aan een van de partijen) zijn en de consequentie hiervan is dat deze mogelijk niet vallen in de gemeenschap. Belangrijk is dus om dit goed uit te zoeken, advies te vragen en hier zorgvuldig mee om te gaan.

 

07-02-2020

Blij en trots  ben ik met de samenwerking en aanbeveling van Tinke BV.

https://www.tinke.nl/particulier/levensgebeurtenissen/uw-gezin/mediation

 

25-01-2020

Tips: Hoe vertel je het de kinderen?
Wie vertelt het de kinderen:
Het mooiste is dat jullie samen in staat zijn de kinderen te vertellen dat jullie gaan scheiden. Van belang is dat je het wel moet kunnen opbrengen om dit op een beheerste wijze te doen.

Wanneer vertel je het de kinderen: • Kies een moment uit waarop je zelf en de kinderen niet gestoord kunnen worden. • Bij voorkeur aan het begin van het weekeinde, zodat je als ouders kunt zien welke reacties de scheidingsboodschap bij de kinderen teweegbrengt. • Enige tijd voordat de feitelijke scheiding plaats vindt. Kinderen moeten net als volwassenen de tijd hebben om zich voor te bereiden op en mee te denken over de komende scheiding. Houdt er bij jonge kinderen rekening mee dat zij minder besef van tijd hebben. Voor hen is zes weken evenmin te overzien als zes maanden.

Wat vertel je de kinderen:
Zo eerlijk mogelijk zijn; over de werkelijkheid praten is voor kinderen minder erg dan erover te fantaseren.

Belangrijk Geef je kinderen aan: • Dat de scheiding niet de schuld is van de kinderen. • Dat de kinderen niet hoeven te kiezen tussen de vader en de moeder. • Dat ouders van elkaar kunnen scheiden maar dat ouders niet van hun kinderen kunnen of willen gaan scheiden. • Dat wanneer de kinderen er behoefte aan hebben, ze altijd met de ouders of met anderen over de echtscheiding mogen praten.

Wat doe je met je eigen emoties:
Kinderen voelen de emoties van jullie ouders haarscherp aan. Het is goed om op een beheerste manier je gevoelens te tonen. Kinderen mogen best de beheerste emoties van de ouders zien om te leren dat een scheiding verdriet doet en het een keuze is die je niet zomaar maakt.

 

21-12-2019

Praktische tips voor Kerst vieren na een scheiding

Deze blog geeft een paar praktische tips. Zo zorg je ervoor dat de feestdagen zo gezellig mogelijk worden. Het mooiste cadeau wat je je kinderen tijdens de feestdagen kan geven, is een gelukkige ouder zijn.” Zo is het, en de volgende tips zullen daar bij helpen.

Tip 1 – Begin al vroeg met de voorbereiding van Kerst en doe dit  in goed overleg .

Zorg dat het duidelijk is op welke dag bij wie de kinderen zijn met Kerst en met Oud en Nieuw. Ook details . Wie maakt er iets voor het kerstdiner op school? Cadeautjes etc.

Tip 2 - Plan alles overzichtelijk, met aandacht voor rust en structuur 

Als kinderen  nog erg jong zijn blijf zoveel mogelijk in de buurt van jullie normale regeling. Niet teveel  van hot naar her ‘gesleep’. Dit geeft enorm veel stress voor een kind en niemand wordt daar gelukkig van. Wat langere perioden bij iedere ouder kunnen verblijven, is voor kinderen erg prettig – misschien beide kerstdagen bij de ene ouder en beide dagen met oud en nieuw bij de andere ouder? En dan het volgende jaar omgewisseld. 

Tip 3 - Vraag de kinderen zelf hoe zij Kerst na de scheiding het liefst ingevuld zien

Zet eigen ego’s opzij en maak alles open en bespreekbaar. Dus kijk naar je kind(eren), luister naar hen, vraag naar hun wensen. Daar komt het beste advies wat je als ouder kunt halen vandaan. En het is ook nog eens gratis.

Tip 4 - Zet het kind voorop en gun elkaar het ouderschap

Nogmaals zet je eigen ego’s opzij en  zet je kind(eren) voorop, ook in het contact met je ex partner. Probeer elkaar niet allereerst te zien als ex , maar vooral als collega-ouders. Ook al is jullie liefdesrelatie voorbij, je blijft toch altijd samen de ouders van jullie kinderen. Gun elkaar dan ook voluit dat ouderschap. Dit betekent dat je met overtuiging en doelbewust, actief de band van je kind met de andere ouder stimuleert. En door zo alle aandacht te verleggen op je kind en op je relatie als ‘ouder-team’ schuift jullie ex partnerrelatie naar de achtergrond. Hierdoor voorkom je ruzies en stress.

Tip 5 - Heldere communicatie: van verwijt naar verzoek

Het helpt enorm om vragen aan je ex partner of aan wie dan ook te beginnen met Ik. Dus Ik zou het fijn vinden om alles rondom de feestdagen te overleggen ipv JIJ overlegt nooit. Daarmee haal je de angel uit het spelletje van 'aangevallen worden en jezelf verdedigen'. Dit heet van verwijt naar verzoek. Probeer de ander niet te beschuldigen, maar probeer positief te formuleren in de vorm van een helder verzoek.

Tip 6 - Maak gewoon nieuwe tradities  en kerst herinneringen.

Doe je best om in je eigen tijd met je kinderen mooie nieuwe gewoonten en tradities te creëren, als het even kan al meteen tijdens de eerste Kerst na de scheiding. Met een nieuwe traditie leg je de focus op het mooie van nu, en help je het verdrietige van het verlies van vroeger, het oude en vertrouwde te verwerken en positief om te buigen.

Tip 7 - Zorg goed voor jezelf!

Het is prima om jezelf te verwennen met eigen gebakken koekjes, hang de lichtjes ook voor jezelf gewoon maar op, koop cadeaus voor jezelf. Maar wees tegelijk ook gewoon verdrietig, voel je maar zo ellendig zoals je je voelt. Dat is de beste manier om later een nieuwe periode in te groeien – neem je verdriet serieus, dan komt de blijdschap je op haar tijd overrompelend verrassen. Zoek contact met mensen bij wie jij je prettig voelt. Vraag je dierbaren om hulp. Praat erover met je familie en vrienden. En ga niet zitten afwachten tot zij jou vragen, maar neem zelf het heft in handen. Zorg goed voor jezelf als jij je kinderen niet bij je hebt, dan kun je oprecht een gelukkige ouder voor ze zijn als ze bij jou verblijven!

 

19-12-2019

In september is de belastingdienst een campagne gestart over scheiden meet als doel mensen bewuster maken van de fiscale consequenties bij een scheiding. Klik op de link en zie zie een handige checklist.  https://over-ons.belastingdienst.nl/campagne-scheiden/

07-12-2019

 

10 tips voor ouders om beter samen te werken in de begeleiding van hun kind(eren)

 1. Weet wat je kind doormaakt tijdens en na de scheiding, welke risico’s de kinderen lopen, welke signalen ze afgeven en waar je rekening mee moet houden.
 2. Neem verantwoordelijkheid voor het verwerken van jouw emoties en zoek hulp van een scheidingscoach als je merkt dat je steeds in woede-verdriet of frustratie vervalt of in ruzies met de andere ouder.
 3. Voorkom parentificatie of overdreven zorg van je kind, door niet in een slachtofferrol te vervallen of je te veel te laten troosten door je kind, maar door jouw kind steeds kind te laten blijven. Blijf dezelfde ouder die ze altijd hebben gekend. Ga niet compenseren!
 4. De manier waarop jij omgaat met je boosheid, teleurstelling, angst en de veranderingen tijdens en na de scheiding geeft aan hoe jij jouw kind leert om dat te doen. In die zin spiegelen jullie elkaar.
 5. Schakel professionele hulp van een scheidingscoach of andere professional in als je merkt dat je kinderen vastlopen of moeite hebben met verwerken.
 6. Behandel de andere ouder als de vader/moeder van je kinderen en niet als je ex-partner. Dit zorgt ervoor dat je minder snel in conflicten belandt en dat je het belang van de kinderen voorop kunt stellen.
 7. Communiceer NOOIT via je kinderen, maar neem rechtstreeks contact met de vader/moeder van je kinderen als je iets wilt vragen of delen over de kinderen.
 8. Betrek je kinderen NOOIT en TE NIMMER in een ruzie met hun vader of moeder, ga niet argumenteren, stem verheffen of luidkeels ruzie maken, dit is een vorm van kindermishandeling waar je kinderen jaren last van hebben en die verandert wie ze zijn.
 9. Je hebt samen voor de kinderen gekozen, blijf dat na de scheiding ook doen. Je kind bestaat namelijk voor 50 procent uit de andere ouder.  Iedere belediging of zwartmakerij aan het adres van de andere ouder wordt ook door je kind gevoeld. Kinderen reageren op gevoel en non-verbaal gedrag en niet alleen op wat je letterlijk zegt. Verwerk je negatieve gevoelens over de andere ouder en richt je op de positieve eigenschappen, dit helpt je kind!
 10. Zorg voor soepel lopende en voor kinderen zoveel mogelijk comfortabele overdrachtsmomenten. Dit zijn belangrijke momenten waarbij ze mama en papa als ouders zien functioneren. Hoe mooi is het dan als dat vanuit SAMENWERKING gaat? Dit zal de kinderen veel vertrouwen geven.

 

5-12-2019

Financieel echtscheidingsadviseur

Per heden ben ik officieel een financieel echtscheidingsadviseur. Ik ben geslaagd voor zowel het theorie examen als het praktijk en mondeling examen.  Dit stelt mij in staat om  informatie en advies te geven over alle financiële onderdelen van een echtscheiding zoals een vermogensopstelling maken, vergoedingsrechten uitrekenen , het berekenen van de kosten van de kinderen en partneralimentatie, fiscale consequenties bespreken , het risico van overlijden , pensioenverdeling en de diverse mogelijkheden bespreken en het netto besteedbaar inkomen na de scheiding. 

 

25-11-2019

Partneralimentatie: niet alleen de duur verandert in 2020

Eerder werd al duidelijk dat de wettelijke duur van de partneralimentatie voor nieuwe scheidingen verandert, namelijk van 12 tot maximaal 5 jaar. Maar vanaf 2020 gaat ook de fiscale aftrek van partneralimentatie omlaag voor de alimentatieplichtige die in de hoogste belastingschijf valt. Deze maatregel treft dus niet alleen nieuwe scheidingen, maar ook scheidingen van vóór 2020. 

Met ingang van 1 januari 2020 vindt er een verlaging plaats van het toptarief waartegen de persoonsgebonden uitgaven aftrekbaar zijn. Hieronder valt ook de partneralimentatie. Dit zal geleidelijk verlopen, maar uiteindelijk zal in 2023 de partneralimentatie slechts aftrekbaar zijn tegen het basistarief. Er wordt namelijk een 'twee schijvenstelsel' ingevoerd, met een gezamenlijk

basistarief (37,35% in 2020) voor inkomens tot en met € 68.507 en een toptarief (49,50% in 2020)

voor inkomens boven de € 68.507.

Een overzicht van de tarieven voor belastingplichtigen jonger dan de AOW-leeftijd:

Box 1     2019      2020

1e schijf 36,65 % 37,35 %

2e schijf 38,10 % 37,35 %

3e schijf 38,10 % 37,35 %

4e schijf 51,75 % 49,50 %

Netto lasten stijgen
Voor de alimentatieplichtige die een inkomen heeft boven de € 68.507, heeft deze maatregel dus

gevolgen. Het netto besteedbaar inkomen zal wel hoger worden door de verlaging van de

belastingtarieven in box I, maar door de verlaging van de aftrek van partneralimentatie zullen de

netto lasten ook hoger worden. Door de verlaging van de aftrek wordt het fiscale voordeel namelijk lager. Wanneer de hoogte

van de bruto partneralimentatie gelijk blijft maar het fiscale voordeel lager wordt, zullen de netto lasten voor alimentatieplichtige dus stijgen.

Wat zijn de verwachtingen?
Dit zijn de verwachte ontwikkelingen wat betreft het beperken van het aftrektarief partneralimentatie:
2019: maximaal aftrektarief 51,75%
2020: maximaal aftrektarief 46,0%
2021: maximaal aftrektarief 43,0%
2022: maximaal aftrektarief 40,0%
2023: maximaal aftrektarief 37,10%

Let op: deze maatregel is alleen van toepassing op alimentatieplichtigen in de hoogste schijf; bij een inkomen van meer dan € 68.507.

Ondernemers
Bovendien wordt de zelfstandigenaftrek vanaf 2020 verlaagd met acht stappen van € 250 en een stap van €

280, dus van € 7.280 in 2019 naar € 5.000 in 2028.

Afkoop van partneralimentatie wordt de komende jaren steeds ongunstiger. De alimentatiegerechtigde gaat namelijk netto minder overhouden dan de alimentatieplichtige netto betaalt

Duur partneralimentatie

Zoals eerder al in het nieuws kwam, verandert ook de duur van de partneralimentatie. Deze nieuwe wet geldt alleen voor nieuwe scheidingen waarvan het verzoekschrift op of na 1 januari 2020 wordt ingediend.

 Uitzonderingen
De hoofdregel is dat de duur van de partneralimentatie gelijk is aan de helft van de duur van het

huwelijk, met een maximum van 5 jaar. Maar er zijn uitzonderingen:

 • Indien op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk

langer is dan 15 jaar en de leeftijd van de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jaren lager is dan

de AOW gerechtigde leeftijd, eindigt de verplichting tot het verstrekken van partneralimentatie

niet eerder dan het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW-gerechtigde leeftijd heeft

bereik.

 • Indien op het tijdstip van indiening van het verzoek tot echtscheiding de duur van het huwelijk

langer is dan 15 jaar en de alimentatiegerechtigde geboren is op of voor 1 januari 1970 en diens

leeftijd meer dan 10 jaar lager is dan de AOW gerechtigde leeftijd, dan eindigt de verplichting tot

het verstrekken van partneralimentatie na 10 jaar. Deze uitzondering komt wel na 7 jaar te

vervallen na inwerkingtreden van de wet.

 • Indien de uit het huwelijk van partijen geboren kinderen de leeftijd van 12 jaar nog niet bereikt

hebben, dan eindigt de verplichting tot het verstrekken van partneralimentatie pas als het jongste

kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt (dus maximaal 12 jaar)

 • Bij samenloop van de omstandigheden geldt de langste termijn.

Hardheidsclausule

De nieuwe wet introduceert een iets lichter toetsingskader voor een verlengingsverzoek na afloop

van de termijn. Voor schrijnende gevallen kan de duur van de partneralimentatie langer zijn. In

het amendement van Van Nispen en Van Dam wordt meer duidelijkheid gegeven aan welke gevallen

hier gedacht kan worden:

 • Alimentatiegerechtigden die voor of tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt of ziek zijn geworden;
 • Alimentatiegerechtigden die kunnen aantonen dat zij er alles aan hebben gedaan om hun

achterstand op de arbeidsmarkt, die het gevolg was van keuzes en taakverdeling binnen het

huwelijk, in te lopen maar er desondanks niet in zijn geslaagd;

 • Alimentatiegerechtigden die de zorg dragen voor een gehandicapt of ernstig ziek (minder- of

meerderjarig) kind, of die langdurig en intensief belast zijn met mantelzorg voor andere (schoon)familieleden.