Allround Mediation


Conflicten kunnen overal ontstaan tussen buren, familie , zakelijk en op de arbeidsvloer. Mediation is een goede manier om een conflict onder begeleiding op te lossen . 

Een mediator begeleidt het hele proces en probeert door middel van  vraagsturing om partijen elkaar de kern van het probleem te laten vertellen, zodat er onderling

begrip ontstaat om  samen tot een gezamenlijk gedragen oplossing te komen. Voordeel  is dat dit meestal langer stand houdt en de relatie kan herstellen   

Met mediation kan je een eventuele langslepende rechtszaak met hoge kosten voorkomen.