Pesten op de werkvloer : wel of niet gevaccineerd

Gepubliceerd op 19 november 2021 om 12:48

Pesten op de werkvloer: wel of niet gevaccineerd

 

Onlangs was het online congres van het LVV voor vertrouwenspersonen en daar kwam het ook al ter sprake. Het toenemend aantal meldingen van mensen die op de werkvloer te maken krijgen met pesten, ruzies, discussies, buitengesloten worden en/of geïntimideerd worden door collega’s en/of leidinggevenden, omdat zij niet willen zeggen of zij wel of niet gevaccineerd zijn of dit juist wel doen en er vervolgens op aangekeken worden. De laatste maanden merk ik zelf maar dus ook andere vertrouwenspersonen dat deze issues steeds vaker voorkomen. En de vraag is dus ook hoort dit thuis bij een vertrouwenspersoon  ? En dan denk ik dat dit  antwoord tweeledig is. Ofwel gaat het om een opgesteld corona preventie beleid vanuit de werkgever die zijn of haar werknemers bepaalde verplichtingen oplegt. Dan zou ik zeggen het gaat hier om arbeidsvoorwaarden en regels op gebied van preventie en het veilig houden van de werkvloer en dat hoort dan niet direct thuis bij de vertrouwenspersoon. Of gaat hier het  om een leidinggevende of collega’s onder elkaar die andere collega’s, waarvan zij vermoeden dat zij niet zijn gevaccineerd, buiten sluiten of pesten. In dat geval zou ik zeker zeggen : ja dit valt onder het domein van de vertrouwenspersoon. De lijn is echter wel dun. Allereerst zou ik beginnen bij : Wat is het beleid bij een bedrijf als het gaat om corona, preventie en hoe gaan wij daar met elkaar mee om. En als er dan een pest cultuur blijkt te zijn in een bedrijf ofwel richting ongevaccineerden of juist andersom bij gevaccineerde mensen , die een medische aandoening hebben waardoor men toch extra voorzichtig is om corona op te lopen. Ook bij die extra voorzichtige werknemer  zie je dat zij soms worden buitengesloten of raar aan worden gekeken en dat uiteindelijk werknemers hieronder  gaan lijden. Dan is het goed om als vertrouwenspersoon dit te signaleren en het gesprek aan te gaan binnen het bedrijf bij bijvoorbeeld een HR afdeling of een directie en te bespreken wat er gaande is. Uiteraard doe je dit nooit zonder overleg met de melder. Corona kan mensen al ziek genoeg maken dus laten we proberen om het bespreekbaar te maken zodat er geen werknemers uitvallen omdat zij het gevoel hebben er niet meer bij te horen en worden gepest op hun werk om hun keuze, of dat  nou wel of niet vaccineren is. Wees een beetje lief voor elkaar en stop met pesten !!.  Zit jij in een dergelijke situatie neem dan contact op met de vertrouwenspersoon binnen het bedrijf waar jij werkt. Mochten er vragen zijn naar aanleiding van  deze blog neem dan contact met mij op. 


Reactie plaatsen

Reacties

Inge
3 jaar geleden

Sandra kunnen wij jouw boodschap
Op de webdite van de LVV of in onze nieuwsbrief plaatsen?
Hg Inge