Co-ouderschap inkomensafhankelijke combinatiekorting en toeslagen

Gepubliceerd op 16 september 2021 om 14:59

Co-ouderschap

Steeds mee stellen in mijn praktijk kiezen voor co-ouderschap. Per 1-1-2021 is er bij de belastingdienst een nieuwe beoordeling voor co-ouderschap.

U bent co-ouder als het kind in een herhalend ritme in totaal minimaal 156 dagen per kalenderjaar bij elke ouder is. Hiervoor kunnen ook dagdelen bij elkaar worden opgeteld. Dit komt bijvoorbeeld neer op 3 dagen per week. Is niet het hele jaar sprake van co-ouderschap, maar wel minimaal 6 maanden? Dan wordt de 156-dageneis naar de tijd herrekend.

Voorbeeld 1

In week 1 woont uw kind 2 dagen bij u, en 5 dagen bij uw ex-partner. In week 2 woont uw kind 4 dagen bij u, en 3 dagen bij uw ex-partner. Gemiddeld over 2 weken woont uw kind dan 3 dagen per week bij u, en 4 dagen per week bij uw ex-partner. U voldoet aan de eis dat de dagelijkse opvang en opvoeding van uw kind ongeveer gelijk verdeeld is tussen u en uw ex-partner.

Voorbeeld 2

Ouder A werkt op een boorplatform en doorgaans volgens het schema: 5 weken werken op het platform, 5 weken thuis. Gedurende de weken dat ouder A op het platform werkt, zorgt ouder B voor het kind. In de weken dat ouder A thuis is, zorgt deze ouder voor het kind. Dit schema wordt telkens herhaald.

Als er dus sprake is van co-ouderschap dan heeft dat gevolgen voor uw toeslagen.

 

Toeslagen en kortingen:

-inkomensafhankelijke combinatie korting als uw kind op 1 januari jonger dan 12 jr is. Uw kind mag op op het adres van uw ex partner ingeschreven zijn.

Arbeidsinkomen

Inkomensafhankelijke combinatiekorting :

Arbeidsinkomen tot € 5.154  Geen

vanaf € 5.154 tot € 29.739 11,450% x (arbeidsinkomen - € 5.153)

vanaf € 29.739  € 2.815

- Kinderopvang toeslag : U kunt kinderopvangtoeslag krijgen voor de opvanguren die u zelf betaalt. Of uw kind op uw adres of op het adres van uw ex staat ingeschreven, maakt niet uit.
Betalen u en uw ex beiden een deel van de opvangkosten? Dan kunt u ieder voor uw eigen deel toeslag krijgen. Samen voor ten hoogste 230 uur per kind per maand.

-Huurtoeslag : U en uw ex kunnen beiden uw kinderen laten meetellen als medebewoner. U krijgt dan misschien meer huurtoeslag. Of uw kind op uw adres of op het adres van uw ex staat ingeschreven, maakt niet uit.

- Kindgebonden budget ( KGB): De ouder die de kinderbijslag op zijn naam heeft bij de Sociale Verzekeringsbank (SVB), krijgt ook het KGB. U kunt dat zo laten. Of u kiest er samen voor dat de andere ouder het KGB voortaan krijgt. Het kan soms veel uitmaken wie het kind gebonden budget krijgt. Want hoe lager het inkomen, hoe hoger de toeslag. Ook een alleenstaande ouder krijgt bijvoorbeeld meer. Heeft u een fiscaal partner dan heeft dat invloed op de hoogte van het KGB. Zijn er meerdere kinderen in het gezin kan het financieel gunstiger zijn om de kinderen niet allemaal of bij de vader of de moeder in te schrijven maar te verdelen.

Ga dus na wat het meest gunstige is in jullie situatie of neem contact met mij op.

 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.