De Vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen

Gepubliceerd op 29 juli 2021 om 09:09

De vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen.

Deze keer een blog over de do’s en dont’s van een vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen. Een werkgever is verplicht om te zorgen voor een veilige werkomgeving van de werknemer. Een onderdeel hiervan is het voorkomen van psychsociale arbeidsbelasting ( PSA). Het aanstellen van een interne of externe vertrouwenspersoon kan hierbij helpen. Een vertrouwenspersoon is ( nog) niet verplicht. Er ligt wel een wetsvoorstel om dit wel verplicht te maken. Indien je te maken krijgt met ongewenst gedrag op de werkvloer en online zoals: pesten, agressie, (seksuele) intimidatie, stalking of discriminatie, dan kun je hier enorm last van hebben. Zo erg dat mensen veel stress  kunnen ondervinden en niet meer met plezier naar hun werk gaan met een eventuele ziektemelding als gevolg.

 

                Wat doet de vertrouwenspersoon eigenlijk:

 -            Zorgt voor adequate opvang van medewerkers die ongewenst gedrag ervaren

 -            Biedt een luisterend oor

 -            Kijkt eerst met de melder naar een oplossing in de informele sfeer

-             Bespreekt met de melder welke andere opties er zijn

 -            Staat naast en steunt de melder

-             Kan een melder ook wijzen op andere hulpverlenende instanties of zorgprofessionals

 -            Heeft geheimhoudingsplicht

-             Kan meegaan met een gesprek als steun en toeverlaat.

-             Kan helpen bij het indien van een formele klacht.

 

Wat doet een vertrouwenspersoon eigenlijk niet:

 -            Klachten onderzoeken

 -            Gesprekken of problemen overnemen van de melder

 -            Bemiddeling of mediation

 -            Hoor en wederhoor

 -            Actief deelnemen aan gesprekken

 -            Getuigenissen afnemen

 -            Vragen of klachten beantwoorden over vrije dagen, cao, salaris, beleid

-             Privé problemen of arbeidsconflicten aanhoren.

 

Naast deze taken heeft een vertrouwenspersoon ook een signaleringstaak. Dus zijn er op een afdeling of filiaal meerdere meldingen dan zal dit zonder naam of toenaam aangekaart worden . Ook is een vertrouwenspersoon een sparringpartner voor de directie als het gaat om preventie of het voorkomen van ongewenst gedrag. Heb je na het lezen van deze blog behoefte aan meer informatie dan kan je altijd met mij contact opnemen. 

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.