Ouderschapsplan ook voor samenwoners

Gepubliceerd op 17 juni 2021 om 10:58

Het ouderschapsplan ook bij samenwoners.

Steeds vaker krijg ik verzoeken om een ouderschapsplan te maken voor stellen die al uit elkaar zijn en al een periode aanmodderen met de financiën rondom de kinderen en een omgangregeling. Dit zijn dan stellen die hebben samengewoond al dan niet met een samenlevingscontract. Uit de relatie zijn kinderen geboren. En hier gaat het vaak mis. Als zowel vader en moeder het gezag heeft over de kinderen is het opstellen van het ouderschapsplan ook verplicht bij uit elkaar gaan. In tegenstelling tot formele relaties bestaat er echter bij de scheiding van samenwoners geen juridisch punt waarop het ouderschapsplan gecontroleerd wordt. Een
samenlevingsovereenkomst kan namelijk al worden beëindigd door het niet meer samenwonen van partijen. Daar waar gehuwden of geregistreerde partners hun relatie moeten ontbinden, is daar bij samenwoners geen sprake van. Bij informele relaties is dan slechts een controle moment zodra de partijen bij de rechter komen indien er conflicten zijn met bijvoorbeeld geld, inboedel of de omgangsregeling. Indien dan blijkt dat er geen ouderschapsplan is opgesteld vraagt de rechter hier alsnog om.
Doordat er een dermate verschil bestaat tussen de formele en informele relaties, maakt dat ook dat de handhaving op het niet nakomen van de afspraken van het ouderschapsplan verschillen. Samenwoners hebben dus vaak geen ouderschapsplan omdat dit toch niet kan worden gecontroleerd. Indien gemaakte afspraken niet worden nagekomen en het geschil komt bij een rechter, zal de rechter toch eerst om een ouderschapsplan vragen.

Kortom voorkomen is beter dan genezen. Het is dus belangrijk als stellen uit elkaar gaan en er zijn minderjarige kinderen om ten allen tijden een ouderschapsplan te maken. Ook al is er geen gezag bij de vader en geen verplichting tot een ouderschapsplan is het toch goed om minimaal afspraken te maken over de financiën en omgangsregeling en dit samen te onderteken al dan niet met behulp van een mediator.

 

In het ouderschapsplan moeten in ieder geval afspraken staan over:

  • hoe u de kinderen heeft betrokken bij het opstellen van het ouderschapsplan;
  • hoe u de zorg en opvoeding verdeelt (zorgregeling) of de omgang met de kinderen regelt (omgangsregeling);
  • hoe en hoe vaak u elkaar informatie geeft over uw kind;
  • hoe u samen beslissingen neemt over belangrijke onderwerpen, bijvoorbeeld over de schoolkeuze;
  • de kosten van de verzorging en opvoeding (kinderalimentatie).

Daarnaast kunt u ervoor kiezen om ook andere afspraken op te nemen in het ouderschapsplan. Bijvoorbeeld wat u als ouders belangrijk vindt in de opvoeding, bepaalde regels (bedtijden, huiswerk) of opvattingen over straffen. Over het contact met de beide families kunt u ook iets opnemen in het ouderschapsplan.

Heeft u hulp nodig neem dan contact met mij op.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.