Scheiden en ondernemers

Gepubliceerd op 6 mei 2021 om 12:37

Scheiden en ondernemers.

 

Scheiden is op zich al een ingewikkelde financiële situatie maar als een van de partijen of zelfs allebei de partijen ondernemers zijn dan wordt deze situatie nog gecompliceerder.

Allereerst wordt gekeken van welke ondernemingsvorm er sprake van is en uiteraard naar de wijze waarop partijen met elkaar zijn getrouwd.

In het geval van een algehele gemeenschap van goederen valt de waarde van een bedrijf in de meeste situaties in de gemeenschap.

Als er sprake is van huwelijkse voorwaarden dan kan het zijn dat het bedrijf eigendom is van een van de partijen en dan is de vraag of er mogelijk in het bedrijf is geïnvesteerd uit gezamenlijk vermogen. Of dat een lening wordt afgelost vanuit het gezamenlijk vermogen Uiteraard zijn de gemaakte afspraken in de huwelijkse voorwaarden een goede  leidraad en die moeten goed bekeken en juist geïnterpreteerd worden

En als men getrouwd is na 1-1-2018 en er sprake is van een beperkte gemeenschap dan is de vraag was het bedrijf dan al in het bezit van een van de partijen voor of pas na het huwelijk. En is er geïnvesteerd of afgelost in het bedrijf met gezamenlijk vermogen.

Kortom als er sprake is van een onderneming moet er heel wat uitgezocht worden en is het juist belangrijk dat partijen op zoek gaan naar een mediator om boven tafel te krijgen wat destijds de intenties waren van partijen en hoe partijen en nu in staan omdat er diverse interpretaties mogelijk zijn en het partijen vrij staat om onderling de gewenste afspraken te maken. Kom je als partijen voor een rechtbank tegen over elkaar te staan dan kan het een vervelend en langdurig traject gaan worden.

Daarnaast heb je bij het maken van alimentatieberekeningen het inkomen van de ondernemer nodig zowel van de laatste jaren als in de toekomst. En hoe ga je het inkomen in de toekomst bepalen. Waar ga je dat op baseren ? Tijdens mediation komen dit soort onderwerpen aan bod en kunnen partijen nadat zij alle informatie hebben hierover met elkaar in overleg gaan.

Als allround mediator met een financiële achtergrond heb ik een extra opleiding scheiden en ondernemers gedaan en kan ik jullie helpen om de financiële puzzel stap voor stap te ontrafelen zodat beide partijen tevreden kunnen zijn met de gemaakte afspraken.


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.