Mediation hoe gaat dat eigenlijk ?

Gepubliceerd op 9 april 2021 om 15:26

Mediation hoe gaat dat eigenlijk ?

 

Regelmatig krijg ik stellen aan tafel die willen scheiden en een totaal andere voorstelling hebben van Mediation.

Mijn werkwijze is als volgt. Als mediator begin ik eerst met de huidige stand van zaken en hoe partijen hier zijn beland. Dat raakt aan veel emoties. Beiden vertellen dan hun kant van het verhaal en soms is dat zelfs de eerste keer dat zij van elkaar horen wat er nou eigenlijk is mis gegaan en hoe zij zich beiden voelen. De reden om dit zo te doen is juist omdat het heel belangrijk is dat partijen dit van elkaar horen. Zodat er ook ruimte ontstaat om het e.a. uit te praten. Wat er veelal dan ontstaat is dan wederzijds begrip en ook acceptatie en berusting. Uiteraard is dat niet altijd het geval want het kan dan ook over en weer ontploffen in een soort strijdveld. Maar toch lucht ook dat op. Als partijen samen kinderen hebben is de kunst  om elkaar als partners los te laten maar weer opnieuw te verbinden als partners in ouderschap.

Daarna ga ik van start met het ouderschapsplan. Vaak zijn ouders het hier op diverse punten  wel over eens en dat geeft toch een bepaalde rust en vertrouwen bij beiden dat ze er samen wel uitkomen. Ik geef de juridische kaders aan en het speelveld waarbinnen partijen de afspraken gezamenlijk kunnen maken. En ik hamer altijd op het belang van de kinderen. Als beide ouders en het kind/kinderen het willen plan ik ook een kind gesprek omdat het belangrijk is dat het kind zich ook gehoord voelt. De gesprekken gaan zich dan langzaam draaien naar de financiële kanten van een scheiding : de kosten van de kinderen ofwel kinderalimentatie en als er sprake van is en tevens draagkracht dan komt de partner alimentatie ook aan bod. Op het moment dat die zaken allemaal besproken zijn ontstaat er ook weer lucht bij beiden partijen.

Vervolgens gaan we verder kijken naar de financiële situatie zoals de eigen woning, gemeenschappelijke bezittingen, pensioen, verzekeringen, inkomen na de scheiding , gevolgen van overlijden en alles wat nog ter tafel komt. Ook hier schets ik de wettelijke kaders en geef aan wat de consequenties zijn van alle keuzes die er zijn. De partijen beslissen zelf wat voor hun de beste afspraken zijn en soms gaat dat er hard aan toe. Regelmatig ontstaan er ook onderhandelingen . Pas als beiden partijen tevreden zijn met de uitkomst dan maak ik de officiële documenten zoals het ouderschapsplan en convenant en die stukken worden daarna samen met het verzoekschrift ingediend bij een rechtbank door de advocate waarmee ik samenwerk.

Afhankelijk van de situatie zijn  er tijdens de mediation zo'n 3 tot 5 gesprekken nodig.

Het is dus belangrijk dat alles aan bod komt tijdens de mediation zodat beide partijen tevreden zijn met de gemaakte afspraken en hun relatie kunnen afhechten en allebei hun eigen weg kunnen  gaan.

 


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.