Inkomensafhankelijke combinatiekorting en Co-ouderschap

Gepubliceerd op 12 november 2020 om 12:48

nkomensafhankelijke combinatie en Co ouderschap.

In mijn scheidingspraktijk wil tegenwoordig  het  merendeel van de gescheiden stellen gaan voor co-ouderschap.

Na een scheiding  gaan ex-partners er financieel vaak op achteruit. Voor ouders die zorgdragen voor jonge kinderen, is de inkomensafhankelijke combinatiekorting vaak een belangrijke aanvulling op het inkomen na de scheiding. Deze heffingskorting kan oplopen tot  max € 2.881 per jaar. In het geval van Co-ouderschap kunnen ouders  na de scheiding ook beiden recht hebben op deze heffingskorting. Wel moeten zij dan voldoen aan diverse eisen . Een kind kan dus maar op één adres staan ingeschreven dus dat betekent bij ofwel de moeder ofwel de vader.

De voorwaarden voor het recht op inkomensafhankelijke combinatiekorting zijn:

  • Er moet bij de gemeente een kind staan ingeschreven op het woonadres van de aanvrager van de IACK;
  • Dit kind moet jonger zijn dan 12 jaar;
  • Het kind staat tenminste zes maanden in een kalenderjaar ingeschreven op het woonadres;
  • Het arbeidsinkomen is hoger dan een bepaald vastgesteld bedrag of de aanvrager komt in aanmerking voor de zelfstandigenaftrek;
  • De aanvrager is alleenstaand en deze werkt óf;
  • De aanvrager heeft een fiscale partner, beide werken en de aanvrager heeft het laagste arbeidsinkomen.

In het geval van co-ouderschap, waarbij ouders de zorg min of meer gelijk hebben verdeeld, kan de ouder waarbij het kind niet staat ingeschreven mogelijk tóch recht hebben op inkomensafhankelijke combinatiekorting. Deze ouder dient dan aan de definitie van co-ouderschap te voldoen.

Een co-ouder  volgens de Belastingdienst is :

  • het kind/de kinderen staat/staan op het woonadres van de andere ouder ingeschreven

én

  • woont/wonen doorgaans tenminste 3 hele dagen per week in elk van de huishoudens 

óf

  • woont/wonen de ene week bij de ene ouder en de andere week bij de andere ouder

Dus kijk op de site van de belastingdienst om te zien of jullie hier beiden voor in aanmerking komen.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/aftrek-en-kortingen/content/voorwaarden-inkomensafhankelijke-combinatiekorting

 

Bron: site belastingdienst en opleidingscentrum de Scheidingsdeskundige


Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.