VERTROUWENSPERSOON RONDOM UW SCHEIDING

 

Als mediator en vertrouwenspersoon op de werkvloer merk ik dat er behoefte is aan een vertrouwenspersoon rondom de scheiding.  Soms kom ik in contact met iemand die in een scheiding mediation traject zit  bij een andere mediator maar behoefte heeft aan een second opinion of klankbord. Dus echt iemand die er alleen voor jou is en als vertrouwenspersoon achter jou staat. Waar je je gedachten en emoties mee kan delen  maar bij wie je ook kan toetsen of de gemaakte afspraken voor jou wel de juiste zijn.

Of een ander voorbeeld , zodra het mediation traject ten einde is dan houdt het werk van een mediator op . Echter voor de ex partners begint het dan pas.  Er zijn dan officieel twee huishoudens en vervolgens gaat het ouderschapsplan in de praktijk worden gebracht. Dit gaat niet altijd van een leien dakje en dan kan het fijn zijn om een klankbord te hebben waar frustraties kunnen worden geuit en waar je terecht kan voor tips over hoe verder na de scheiding. 

Tijdens mijn dienstverlening als vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen tref ik ook vaak mensen die naast werk gerelateerde problemen ook problemen in privé  sfeer ondervinden na een scheiding en daardoor zich niet voor 100 % kunnen inzetten op de werkvloer.

Ervaringen leert dat het gemiddeld een jaar duurt voordat iemand kan zeggen dat men zich weer “de oude “voelt. Dit herstel gaat met vallen en opstaan en gaat gepaard met veel emoties. Dan kan het een steun zijn om hierover te praten op de  momenten dat er behoefte naar is.

Deze 1 op 1 gesprekken met mij als de vertrouwenspersoon scheiding zijn  ONLINE .

De kosten hiervoor zijn € 89,50,- euro incl BTW per uur.