Vertrouwenspersoon op de werkvloer

 


Een onveilige werkplek kan leiden tot ziekteverzuim. Werkgevers, klein of groot, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo moet u aandacht  schenken aan het voorkomen van psycho sociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.

 

Ik ben een gecertificeerd vertrouwenspersoon en momenteel ben ik de externe vertrouwenspersoon  bij diverse  bedrijven in verschillende sectoren . Ik sta ingeschreven in het LVV register www.lvvv.nl . Hierdoor ben ik gehouden aan het bijwonen van intervisie bijeenkomsten en bijscholing. U kunt mij inhuren als extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit. Het voordeel hiervan is dat een extern vertrouwenspersoon  het bedrijf niet kent en medewerkers  die er werken ook niet en juist  daarom  onbevooroordeeld en neutraal kan handelen. Een vertrouwenspersoon heeft uiteraard  een geheimhoudingsplicht.

 

Wanneer kan een werknemer zich onveilig voelen en wat is nou eigenlijk ongewenst gedrag ? Voorbeelden hiervan zijn  pesten, geweld en (seksuele) intimidatie. Bekijk gerust de filmpjes op mijn website om een idee te krijgen. Als u hier meer over wilt weten. Neem dan met mij contact op dan bespreken we de mogelijkheden.

Gedragscode Vertrouwenspersonen Aangesloten Bij LVV Versie 09 12 2016 1
PDF – 78,9 KB 502 downloads