Vertrouwenspersoon op de werkvloer

 


Een onveilige werkplek kan leiden tot ziekteverzuim. Werkgevers, klein of groot, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo moet u als organisatie aandacht schenken aan het voorkomen van psycho sociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting. Al vanaf circa € 21,00 euro per maand kunt u bij mij al een abonnement afsluiten en ben ik het hele jaar beschikbaar op afroep voor de melders en ook in een preventie en adviesrol richting de organisatie.

 

Ik ben een gecertificeerd en geregistreerd ( LVV) vertrouwenspersoon en momenteel werk ik voor diverse opdrachtgevers en organisaties in verschillende sectoren. Het voordeel van een externe vertrouwenspersoon is dat ik geen directe collega ben van de mensen die in een organisatie werken en juist daarom onbevooroordeeld en neutraal kan handelen. Een vertrouwenspersoon heeft uiteraard een geheimhoudingsplicht. Aan het einde van het jaar maak ik een jaarverslag voor de organisatie die niet herleidbaar is naar de melders.

 

Wat is nou eigenlijk grensoverschrijdend en ongewenst gedrag? Voorbeelden hiervan zijn discriminatie, pesten, geweld en (seksuele) intimidatie. Bekijk gerust de filmpjes op mijn website om een idee te krijgen. Als u hier meer over wilt weten. Neem dan met mij contact op dan bespreken we de mogelijkheden.

Gedragscode Vertrouwenspersonen Aangesloten Bij LVV Versie 09 12 2016 1
PDF – 78,9 KB 691 downloads