Vertrouwenspersoon


Een onveilige werkplek kan leiden tot ziekteverzuim.Werkgevers, klein of groot, zijn vanuit de Arbowet wettelijk verplicht een veilige werkomgeving te bieden aan werknemers. Zo moet u aandacht  schenken aan het voorkomen van psychosociale arbeidsbelasting (PSA). Het aanstellen van een vertrouwenspersoon is een mogelijkheid om invulling te geven aan deze verplichting.

 

Ik ben een gecertificeerd vertrouwenspersoon, gevestigd in Rhoon en sta ingeschreven in het LVV register www.lvvv.nl . Hierdoor ben ik gehouden aan  het bijwonen van intervisie bijeenkomsten en bijscholing. U kunt mij inhuren als extern vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen en integriteit.Het voordeel hiervan is dat een extern vertrouwenspersoon  het bedrijf niet kent en medewerkers  die er werken ook niet en  daarom juist onbevooroordeeld en neutraal kan handelen. Ook heb ik een geheimhoudingsplicht.

 

Wat is nou eigenlijk ongewenst gedrag ? Voorbeelden hiervan zijn o.a. pesten, geweld en (seksuele) intimidatie. En wat zijn eigenlijk integriteit schendingen ? Dit kan al klein beginnen zoals internetmisbruik tijdens werktijd of gebruiksvoorwerpen vh bedrijf meenemen.Echter kan er ook sprake zijn van  machtsmisbruik, corruptie of fraude. Bekijk gerust de filmpjes op mijn website om een idee te krijgen. Als u hier meer over wilt weten. Neem dan met mij contact op dan bespreken we de mogelijkheden.

Gedragscode Vertrouwenspersonen Aangesloten Bij LVV Versie 09 12 2016 1
PDF – 78.9 KB 236 downloads